“Unleash Your Creative Potential Towards Positive Shift”

Unleash Your Creative Potential
Towards Positive Shift

Sosyal Medya Paylaşımları

ara2

Yaratıcı Bir Süreç Olarak Hayat

Hayatımızı hem bilincimizle hem de bilinç altımızla biz kurarız. Hedeflerimizi, hayallerimizi, korkularımızı, davranışlarımızı ve bunun gibi pek çok şeyi yaratırız. Flow Coaching felsefesi; hayatı, bütünsel bir bakış açısıyla, devamlılık içerisindeki bir yaratıcı süreç olarak görür. Dolayısıyla hayata danışanın perspektifinden bakar ve bu doğrultuda danışanın yaratıcılığına destek sağlar.

Bu bakışın temelleri antik Yunanca’daki POIESIS kavramında yatar: “Poiesis, etimolojik olarak eski Yunanca’da “yapmak” anlamına gelen ποιέω teriminden kökünü alır. Heidegger, bu terimi en geniş anlamıyla ele alarak bundan “meydana getirmek” olarak bahseder ve çiçeğin açmasını, kelebeğin kozadan çıkmasını ya da karlar eridiğinde şelalerin çağlamasını ‘Poiesis’ ile açıklar. Son iki benzetme Heidegger’in eşik durumuna verdiği örneğin de altını çizer: Bir şeyin olduğu halden çıkıp başka bir şeye dönüşmesindeki coşku anı.”

Kaynak: Wikipedia

Flow Hakkında

FLOW Coaching Institute Koçluk Modeli, performansı akışkanlaştırmak üzere kişinin potansiyelini ortaya çıkartır ve geliştirir. FLOW Koçluk Modeli, iş yaşamında ve kişisel yaşamda pozitif değişimi fasilite etmek ve tasarlamak amaçlı farkındalık, algı, anlayış, motivasyon ve becerilerinin gelişimini sağlar.

Sizden Gelenler

Başak Beleli
“Bu programı benim için farklı kılan “gerçekliği” idi. Koçluğun hissedilmeden ve içten gelmeden yapılamayacağına...”

Alessandro Attanelli
-“Being a coach myself I’ve attended many courses. Therefore I can tell that your program is indeed ...

Twitter
  • Instagram
Referans Logoları