“Unleash Your Creative Potential Towards Positive Shift”

Unleash Your Creative Potential
Towards Positive Shift

Sosyal Medya Paylaşımları

ara2

KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ

Koçvari Yönetim

Koçluk becerilerini içeren bir yönetim ve kurumsal kültür anlayışını geliştirmeyi amaçlayan iki ila sekiz günlük kurum içi eğitim programlarımız, Pozitif Psikoloji, Nörobilim, Çözüm Odaklı Psikoloji, Strateji Modelleri ve Yaratıcı Psikoloji sentezlerini içeren koçluk teknikleri ve süreçleri üzerinden, 21. Yüzyılın liderlerinin yöneticilik ve kurumsal yeteneklerini yeniden tanımlamak amaçlı geliştirilmiştir. Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından akredite edilen programlarımız, orta ve üst düzey yöneticilere, etkin yönetim, verimlilik ve hız hedefleyen koçluk becerilerini aşılar. Burada, yönetici, öğrenmiş olduğu koçluk tekniklerini, iş üzerinde ve işin gerektirdikleri doğrultusunda, çalışanların kendi potansiyellerini ortaya çıkarmaları ve geliştirmeleri için de kullanır. Bu eğitimler, orta ve üst düzey yöneticilerin yöneticilik tarzlarına, koçluk tekniklerini entegre etmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Liderlikte Koçluk Yaklaşımı

Orta ve üst düzey yöneticiler ile eş seviyede çalışanların koçluk yaklaşımını benimseyebilmeleri için, “güç kullanarak yönetim”den “soru ve sorgulama yöntemleri ile koçluk” modeline geçiş yapmaları gerekir. Bu model, yöneticilerin kendi liderlik potansiyellerini ve şirket içi ‘yetenekleri’ geliştirmelerini sağlar. Bu iki yöntem arasındaki fark: Güç yönetiminin dezavantajı, çalışanların ‘dış unsurlarla’ motive edilmeleridir. Koçluk yapan yönetici ise çalışanlarını ‘içten’ motive etmeyi başarabilir.

Performans İçin Koçluk: Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri

21. Yüzyılın iş dünyasına katkısı olan koçlukla yönetim, sizi ve ekibinizi parlatır! Koçluk tarzıyla yönetim yapabilen yönetici, kendileri ve ekipleri için vizyoner bakış açısıyla hedef belirlemekte, stratejik planlamada ve doğru aksiyonlarla doğru sonuçlar yaratmakta öne geçer. Burada yönetici, kurum içinde bir koç olarak çalışmaktan çok, öğrenmiş olduğu koçluk tekniklerini, iş üzerinde ve işin gerektirdikleri doğrultusunda, çalışanların kendi potansiyellerini ortaya çıkarmaları ve geliştirmeleri için kullanır. Bu eğitim, orta ve üst düzey yöneticilerin yöneticilik tarzlarına koçluk tekniklerini entegre etmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

İş Yeri Koçluğu

Giderek hızlanan ve çapraz yetkinlikler gerektiren piyasa koşulları, çalışanları motive eden unsurların değişmesi, global açılımlar, çok iş az zaman gibi sıkıştıran ortam, hepimizin daha kısa zamanda daha etkin yönetmesini gerektirmekte. Organizasyonların kaynak ve insan yönetimini daha katılımcı bir yaklaşımla yönetmesini sağlar ve süreç kalitesi değişir, elde edilen sonuçlar değişir. Koçluk yaklaşımını benimseyen bir kurumsal kültür oluşturmak ve iç koçlar yetiştirerek iç koçların yetenek yönetimi; organizasyonel gelişim; performans koçluğu; ilişki yönetimi konularında etkin ve aktif koçluk yapmasını sağlayacak beceriler elde etmesi birçok kurum tarafından benimsenmiştir. İş Yeri Koçları yetiştirme programımızdan bugüne dek Türkiye ve dünyanın başlıca kurumları yararlanmış ve sonuçlarını hızla görmüşlerdir. İş yeri koçluğu: - Çağımız için, olmazsa geride bırakan bir yönetim yetkinliği; - Bugünün iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilen etkinliği kanıtlamış bir organizasyonel gelişim yaklaşımı; - Yetenek yönetimini iş üzerinde gerçekleştiren ve hızlandıran bütünleyici bir gelişim yaklaşımdır.

Her şeyin ötesinde de şık iletişim biçimidir!

Takım Koçluğu

Kurumunuzda takım koçu yetiştirmek istiyorsanız, programlarımız için bizimle temasa geçiniz.

Takvime Gider
  • M1 Farkındalık Modülü
  • M2 Motivasyon Modülü
  • M3, Yaratıcı Planlama
  • M4 Başarı Modülü
  • M5 Odaklanma ve Sürdürülebilirlik Modülü
  • Usta Koçluk Yolu: Praktikum ve Süpervizyon Modülü

Ayrıntılar

Koçluğa Ne Kadar Yatkınsınız?

Koçla Çalışmayı Düşünenler İçin: Şu Anki Hayatınızda Koçluktan Yararlanmaya Ne Kadar Açıksınız?

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Flow Hakkında

FLOW Coaching Institute Koçluk Modeli, performansı akışkanlaştırmak üzere kişinin potansiyelini ortaya çıkartır ve geliştirir. FLOW Koçluk Modeli, iş yaşamında ve kişisel yaşamda pozitif değişimi fasilite etmek ve tasarlamak amaçlı farkındalık, algı, anlayış, motivasyon ve becerilerinin gelişimini sağlar.

Sizden Gelenler

Başak Beleli
“Bu programı benim için farklı kılan “gerçekliği” idi. Koçluğun hissedilmeden ve içten gelmeden yapılamayacağına...”

Alessandro Attanelli
-“Being a coach myself I’ve attended many courses. Therefore I can tell that your program is indeed ...

Twitter
  • Instagram
Referans Logoları