“Unleash Your Creative Potential Towards Positive Shift”

Unleash Your Creative Potential
Towards Positive Shift

Sosyal Medya Paylaşımları

ara2

Ebeveyn Koçluğu

Çocuklarımızın mutlu ve sağlıklı bireylere dönüşme yolundaki farklı gelişim dönemlerinde, ebeveyn olarak doğru becerilere sahip olduğumuzdan emin olmak isteriz. Bu nedenle ebeveynler, çocuklarını büyütürken nerede doğru, nerede yanlış yaptıkları konusunda desteğe ihtiyaç duyar. FLOW Coaching tam da bu noktada, anne ve babalara aradıkları desteği sunuyor.

 

Her çocuk eşsizdir. Her aile de öyle.

Talyaa Vardar - Ebeveyn Koçluğu

FLOW Ebeveyn Koçluk eğitim programının ilk misyonu; anne ve babaların koçluk ve mentorluk becerilerini geliştirerek çocuklarının eşsiz bir uyum sağlama yetisi kazanmalarına yardımcı olabilmelerini sağlamaktır. İkinci misyonu ise bu alanda çalışmak isteyecek koç adaylarını eğitmek ve desteklemektir. İnsanların birbirine bağlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle ebeveynlere yardım etmek ve onlara daha çok destek sunmak gereklidir. Hayat; ilişkiler üzerine kuruludur ve birbirine bağlı olmayı gerektirir, her şeyi kendi başına yapmayı değil.

Çocuklarıyla problem yaşadıklarında, çevrelerinden izole yaşayan ebeveynler tavsiye için kime gidebilirler? Koç Natalie Gahrmann’a göre televizyon ve kitaplardan edinilen bilgiler, aşırı bilgi yüklemesine neden olabilirler. Oysa günümüzün ebeveynleri kendi özel sorunlarına yönelik pratik öneriler aramaktadır.

İyi bir ebeveyn olmaya yönelik çok fazla bilgi vardır. Ebeveyn koçluğu, bu bilgileri filtrelemeyi öğretir ve ebeveynlere hangi bilginin gerekli, hangisinin dikkat dağıtıcı olduğu konusunda yardımcı olur. Kitaplar yapılması gerekenler konusunda bilgi sunabilir ama ebeveyn koçu bu bilginin doğru şekilde hayata geçirilmesine yardım eder. Her çocuk farklıdır ve farklı uygulamalara ihtiyaç duyar.

Günümüz ebeveynleri her zamankinden daha meşgul...

“Toplumumuzdaki en büyük zorluklardan biri iş ile aile yaşamını dengelemekte yatar. Sağladığı ekonomik gelişme nedeniyle iş yaşamına büyük önem atfediyoruz. Sağlıklı ve dinamik topluluklar yaratmada güçlü ailelerin katkısı da yadsınamaz. Ancak, iş dünyasının talepleri ile ailelerin ihtiyaçları arasında doğru dengeyi bulmak giderek zorlaşıyor. Giderek daha çok anne çalışmaya ihtiyaç duyuyor, tek ebeveynli aileler her geçen gün artıyor. Pek çok insan ailelerini daha iyi yaşatmak için çalışmak zorunda hissederken çocuklarının, eşlerinin ve yaşlanan ebeveynlerinin ihtiyaçları ile işlerinin gerekleri arasında kalıyor. Aynı zamanda işverenler de güçlü yetilere sahip çalışanları işe alımda, eğitmede ve tutmada zorluk çekiyor.” -Mary E. Forsberg

Yakın dönemli çalışmaların gösterdiğine göre; çocukları üç yaşın altındaki annelerin üçte ikisi çalışma hayatında.

Bir yaşın altındaki çocuğu olan annelerin ise yüzde 59’u çalışıyor. Evli çiftlerin yüzde 51’i çift gelir sahibi.

Günümüzün ebeveynleri için zaman, en büyük stres kaynağı

Çocuklu aileler şimdilerde her zamankinden daha meşgul. İş yaşamının getirdiği baskıların yanı sıra ailevi sorumluluklar ve bir önceki kuşak kadınları için tam zamanlı bir iş olan ev işleriyle de uğraşmak zorunda. Ebeveyn koçlarının söylediği gibi, annelerin konuşmak istediği birincil konunun stres olması tesadüf değil.

Flow Hakkında

FLOW Coaching Institute Koçluk Modeli, performansı akışkanlaştırmak üzere kişinin potansiyelini ortaya çıkartır ve geliştirir. FLOW Koçluk Modeli, iş yaşamında ve kişisel yaşamda pozitif değişimi fasilite etmek ve tasarlamak amaçlı farkındalık, algı, anlayış, motivasyon ve becerilerinin gelişimini sağlar.

Sizden Gelenler

Başak Beleli
“Bu programı benim için farklı kılan “gerçekliği” idi. Koçluğun hissedilmeden ve içten gelmeden yapılamayacağına...”

Alessandro Attanelli
-“Being a coach myself I’ve attended many courses. Therefore I can tell that your program is indeed ...

Twitter
  • Instagram
Referans Logoları