FLOW Modeli ile Profesyonel Koçluk

FLOW Koçluk Modelinin temelleri, Pozitif Psikolojiye, Pozitif psikolojinin önde gelenleri tarafından geliştirilmiş FLOW teorisi üzerine ve Çözüm Odaklı Psikoloji süreç ve uygulamalarına dayanır. İnsan gelişimine olan bilimsel bu iki yaklaşım dışında modelimizin dayandığı güçlü temel taşlarından biri de Yaratıcı ve Dışavurumcu Terapi araç ve yöntemleridir.  Bunlara ek olarak FLOW’un koçluk modeli beyin bilimindeki son araştırmaları kullanır. 

FLOW Coaching Institute Profesyonel Koçluk Sertifikasyon eğitimi Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından 2014 yılında 175 saat olarak akredite edilmiştir. Eğitimimiz, profesyonel koçluğa modern yaklaşım olarak nitelendirilmiştir: 

  • Çözüm Odaklı Psikoloji Sorgulama Yöntemleri
  • Pozitif Psikoloji Prensipleri ve FLOW Modeli
  • Alt ve Üst Beyin Sistemleri ve Nöro-Koçluk
  • Yaratıcı Sanat Terapisi Araçları
  • Sürdürülebilir Sonuçlar için Sistem Perspektifi ve Çok Boyutlu Koçluk Modeli
  • Zihin, Kalp ve Beden Arasında Uyum Yaratan bütünsel süreçler

FLOW Koçluk Enstitüsü (FCI®) ICF Akredite Eğitim Programı, profesyonel koçluk okulu katılımcılarına, profesyonel yaşamlarında özgüvenli olabilmeleri ve bilinçaltlarında saklanmış gizli potansiyeli açığa çıkarabilmeleri için yaratıcı araçlar ve yöntemleri öğreten tek programdır.

FLOW Koçluk Okulu programlarına katılanların %95’i, Flow Coaching Institute ACTP Programı’nı üstün ve seçkin olarak nitelendiriyor. Mezunların %77’si, deneyimini fiili danışanlar ile sürdürmektedir. Bu koçların yaklaşık %50’si organizasyonlar için de koçluk yapmaktadır. Program katılımcılarının %100’ü koçluk becerilerini ve yeteneklerini hem kişisel gelişim ve hem de iş hayatı için kullandıklarını belirtmişlerdir.

Daha fazla bilgi
almak ister misiniz?