ICF Akreditasyon Modülleri

M1 Farkındalık Modülü

Koçluğun Temellerine Giriş: Etkin bir koç olabilmek, terzinin kendi söküğünü dikebilmesiyle başlar. İlk modülde, katılımcılar ‘vizyon’ ve ‘kişisel farkındalık’ üzerinde yoğunlaşacak. Bu modül, vizyon, kişisel farkındalık ve koç duruşunun yanı sıra, temel koçluk yetkinliklerinin kazandırılmasını hedeflemekte ve katılımcıyı bu yönde desteklemektedir. Bu modülün sonunda katılımcılar, koçluk seansı yürütebilir becerilerle modülü tamamlayacaklardır.

M2 Motivasyon Modülü

Motivasyon hakkında derin bir kavrayış ve bilinç geliştirmeye odaklanan bu modülde, katılımcının kendisini ve başkalarını nasıl motive edebileceği konusuna yoğunlaşılmaktadır. Bu modülden katılımcılar, duyguları harekete geçiren, istek enerjisini çoğaltan ve kalıcı kılan, içsel enerjiyi canlandıran koçluk iletişim becerileri ve donanımını elde etmiş olarak ayrılacaklardır.

M3 Yaratıcı Planlama

Yaratıcı Planlama Modülü, koç adayının yaratıcı perspektif ve metod uygulama becerilerinin derinleştirilmesini hedefler ve koç adayının, çoklu boyutlara ve seviyelere koçluk yapmasını sağlayan yaratıcı teknik ve metotlarla yüklüdür. Bu modülde koç adayı, artık daha ileri seviyede koçluğa adım atar ve programın bitiminde, pozitif değişimi desteklerken kendi yaratıcı potansiyelinden yola çıkarak başkalarının yaratıcı algı, düşünce ve becerilerini nasıl aktive edeceğinin yüksek farkındalığını edinmiştir. Hedeflere giden yolda, başarının temelinde etkin ve makro perspektiften planlama yapmak esastır. Koç adayı, bunu yapmanın pek çok alternatifini öğrenmiş olarak modülü tamamlayacaktır.

M4 Başarı Modülü

Başarı Modülü, başarıyı getiren etkin sonuçlar elde etmekle ilintilidir. Bunun için de etkin bir başarı vizyonu ve modeli oluşturmak gerekir. Bu program, katılımcının vizyon ve hedeflerini rafine etmesinin yollarını öğretir. Bu modülde katılımcılar vadeli hedeflerde kişiyi başarılı bir sona yönlendirecek yaklaşım ve metodolojilerin yanı sıra, FLOW modelinde de derinleşirler.

M5 Odaklanma ve Sürdürülebilirlik Modülü

Sürdürülebilirlik konusuna yoğunlaşan bu son modülde, ‘Usta Koçluğa’ giden yolda odaklanmaya odaklanılmaktadır. Çağımızın gerçek anlamda insanları zorlayan iki konusu: ‘Odaklanmak’ ve ‘Dayanıklılık’ (resilience)’tır. Araştırmalarımıza katılan pek çok kişi gerek iş yaşamında, gerek özel yaşamlarında dikkat dağıtıcılar ve erteleme konusuyla baş etme problemi yaşadığını belirtmekte ve bu sebepten, gerçekten kendileri için önemli konulara zaman ve enerji ayıramadıklarından şikayet etmektedirler. Bu modülde, koç adayı, bu problemleri aşmak üzere kendisine ve başkalarına nasıl yardım edeceğinin yollarını öğreneceklerdir. Kısa, orta ve uzun vadede koç duruşlarını güçlendirerek; etkin ve usta koçlar olma yolunda attıkları büyük adımın tamamlanıyor oluşunu kutlayacaklardır.

Usta Koçluk Yolu: Praktikum ve Süpervizyon Modülü

Praktikum ve süpervizyon, profesyonel koçların koçluk eğitimleri boyunca edindikleri bilgi, araç ve tekniklerde derinleşmelerini amaçlayan ve pratiğe yoğunlaşan USTALIK modülüdür. Bu programda, öğrenilen tüm yöntem ve yaklaşımlar entegre edilecek ve koçluk tarzları pekiştirilecektir. Uluslararası akreditasyona götüren bu modülde, koç adayları, koçlukta başarılı olunmasını sağlayacak özgüven ve desteği bulacaklardır.

Praktikum ve Süpervizyon modülünde, praktikum sınıflarına Mentor Koçlar ve Süpervizörler tayin edilir ve süreç boyunca koçlar süpervizörler tarafından yakinen desteklenirler.

Koçluk programlarımız hakkında daha fazla bilgi almak ister misin?

İletişim formumuzu doldurun, en kısa sürede geri dönüş yapalım.