Liderlik ve Koçluk Nedir? İkisi ayrı ayrı oluşumlar mı yoksa birlikte var olabilirler mi? Bilindiği üzere, iş dünyasında liderlik ve koçluğu ayrı uygulamalar olarak düşünürüz.

Fakat dünya oldukça değişti ve son yıllarda koçluk, en önemli liderlik uygulamalarından biri haline geldi.

Koçluğun Böylesine Önemli Bir Liderlik Uygulaması Olmasının Temel Nedenleri:

Küreselleşme ile birlikte kuruluşlar daha karmaşık ve matris yapılar haline gelmiştir. Böylesine büyük bir değişiklik, iş liderlerinin çalışanlarına daha fazla yetki vererek güçlerini ademi merkeziyetçi sistem kurmalarını gerektirir.

Liderlerin, iletişim kurmanın daha komplike yollarını öğrenmelerini gerektiren çeşitlilik artışını görüyoruz.

Y kuşağı, kendilerine direktif verilmesinden hoşlanmaz ve pasif çalışanlar olarak beklerler. Düşünen işbirlikçiler olmak ve işyerinde proaktif roller üstlenmek isterler.

Performans değerlendirmesinin beklendiği kadar etkili olmadığı kanıtlanmıştır. İnsan Kaynakları uzmanları, çalışanların performansını idare etmenin yeni yollarını araştırmaktadır ve koçluk görüşmelerinin içsel motivasyon ve hızlandırılmış sonuçlar üzerinde bir etki yarattığı kanıtlanmıştır.

Artmakta olan istikrarsızlık, artmış iş yükü ile sonuçlanır. Birçok lider bu sebepten dolayı bunalmış hisseder. Mikro yönetim sadece artmış stres, kaygı ve nihayetinde tükenmişlik ile sonuçlanır ve en az etkisi olan yöntem olduğu kanıtlanmıştır. Sonuç olarak koçluk, başkalarını güçlendirerek paylaşılan sorumluluğu düzenlemenin bir yolu olarak temel bir işyeri uygulaması haline gelmiştir.

Artan değişim hızı, hepimizin daha çevik olmasını gerektirmektedir. Koçluk, bakış açılarımızı genişleterek olumlu değişimi desteklemekle alakalıdır. Bakış açımız değiştiğinde hız kazanırız ve böylece daha esnek ve çevik oluruz. Günümüz şirketleri, liderlerinin ve çalışanlarının hızlı düşünmesini ve çevik davranmasını gerektirir. Bunu başarmak için liderler, karar alma sürecinden planlamaya; etkili eylem adımları atmayı planlamadan çalışanlarına koçluk yapmayı öğrenirler.

Koçluk, düşünmeye teşvik edici bir iletişim uygulamasıdır. Yöneticiler, koçluğu alışılmış yönetim tarzlarına entegre ettiklerinde, iç güçleriyle iletişime geçerler ve bu gücü dış dünyayla paylaşma cesaretini bulurlar. Başka ne olabilir?

Daha iyi dinlemeye başlarlar ve kendilerine başkalarından öğrenmeye izin verirler.

Takımlarının daha derinlemesine düşünmesini sağlayan daha iyi sorular sormaya başlarlar.

Daha iyi takım bir kurucu olurlar. Her ekip üyesinin başarılı olduğu bir alan yaratırlar.

Konuşma dillerini ''ben''den ''biz''e değiştirirler.

Çalışanları onlara gidip hataları, ilerlemeyi ve diğer şeyleri anlatmaktan çekinmediğinden güncel kalırlar.

Takımlarına koçluk yaparak başarısızlık korkusunu ortadan kaldırırlar.

Çalışanlarını içten nasıl motive edeceklerini bilirler.

Çeşitliliğe değer verirler ve güçlü yönleri üretkenlik kaynağı olarak kullanırlar.

İşyerinde üretkenlik ve iyimserliği nasıl dengeleyeceklerini bilirler.

İlerlemeye ve gelecekteki başarıya odaklanırlar.

Yapıcı geri bildirim vermekten korkmazlar.

Çalışanlarını gelişim alanlarını öncelik vermeleri için nasıl destekleyeceklerini bilirler ve onlara buna göre koçluk yaparlar.

Çatışmayı bastırılmış enerji olarak algılarlar ve bu enerjiyi ekip dinamiklerini yeniden canlandırmak için nasıl kullanacaklarını bilirler.

Koçluğu günlük yönetim uygulamanıza entegre etmekle gerçekten ilgilenen bir yönetici veya işletme sahibiyseniz, ICF sertifikalı koçluk programlarımıza göz atmak isteyebilirsiniz.