Liderlik Okulu

Flow Coaching & Leadership Institute​

FLOW INTO YOUR POTENTIAL

Bir adım öne çıkmak, bireysel ve kurumsal potansiyelinizi en üst seviyeye çıkarmak istemez misiniz? FLOW olarak, geleceğin liderleri ve yöneticileri için tasarladığımız sıra dışı eğitim programıyla sizi ve ekibinizi dönüştürebilecek bir yolculuğa davet ediyoruz.

Neden FLOW?

Çünkü biz, iş dünyasının bir bütün olarak daha fazlasını hedeflemesi gerektiğine inanıyoruz. Yönetim, bireyler ve organizasyonlar arasındaki uyum ve güçlü bağlantıları, parçaların toplamından daha fazla önemsiyoruz. Bu yüzden FLOW olarak, liderlerin, yöneticilerin ve çalışanların güçlerini birleştiren ve bir adım öne taşıyan eğitimler sunuyoruz.

Liderlik Gelişimi

Lider olmak sadece unvan değil, bir etki yaratma yolculuğudur. Yöneticilik ve liderlik, sadece işleri değil, aynı zamanda insanları etkiler. Biz, değişime liderlik eden, inovasyonu teşvik eden, takım uyumunu sağlayan ve insanları harekete geçiren liderlerin gerekliliğine inanıyoruz. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu liderler, vizyoner düşünceyi taşıyan ve her anlamda gelişim gösteren liderlerdir.

FLOW olarak sistemin bütününün, parçalarından daha fazla olduğuna inanıyoruz. FLOW Liderlik Örgüt Gelişim Modeli inşaatlardaki tuğlalar gibi her biri bir diğerinin üzerine inşa edilen üç farklı seviyeyi temsil eder. FLOW Modeli’ ne göre örgüt geliştirme çabaları birey, grup ve ana sistem yani kurumun bütününe odaklanarak yürütülür ve sistemin bütünsel olarak güçlenmesini önemser. 

Kapsamlı bilgi almak
ister misiniz?

Lütfen aklınıza takılanları sormak veya programlarımıza katılmak için iletişim bilgilerinizi gönderin.

Eğitim Programları