Flow Coaching & Leadership Institute​

Her gün karşılaştığımız zorluklar ve fırsatlar, yaratıcı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturmayı gerektirir. “Farklı Düşün Fark Yarat: Etkin Problem Çözme Teknikleri” eğitimi, katılımcıların yaratıcı düşünme becerilerini güçlendirmelerini ve her türlü sorunu daha etkili bir şekilde ele almalarını sağlamayı amaçlar.

Eğitimin Amacı:

Bu eğitim, katılımcılara problem çözme sürecinde yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeleri için gerekli araçları sunmayı hedefler. Katılımcılar, farklı problem çözme tekniklerini öğrenerek, karmaşık durumları analiz edebilme, alternatif çözüm yolları bulabilme ve doğru kararlar verebilme becerilerini kazanırlar.

Eğitim Kapsamı:

  • Yaratıcılığın Temelleri ve Önemi
  • Yaratıcı Düşünme Aşamaları
  • Yaratıcı Düşünceyi Teşvik Eden Unsurlar
  • Yaratıcı Problem Çözme Süreci
  • Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri
  • Hayal Gücünü Geliştirme
  • Beyin ve Yaratıcılık İlişkisi
  • Divergent ve Convergent Düşünme Yöntemleri

Kimler İçin?

Eğitim, farklı sektörlerden gelen yöneticiler, liderler, takım liderleri, proje yöneticileri ve problem çözme becerilerini geliştirmek isteyen herkes için uygundur. İnovatif düşünme kapasitesini artırmak, etkili çözümler üretmek ve zorlukları daha yaratıcı bir bakış açısıyla ele almak isteyen herkes için tasarlanmıştır.

Eğitim Süresi ve Yöntemi:

Eğitim toplamda 2 gün sürecek olup, interaktif oturumlar, grup çalışmaları, örnek senaryolar ve pratik uygulamalarla desteklenecektir. Katılımcıların etkileşimli bir ortamda konuları anlamaları ve uygulamaları sağlanacaktır.