Flow Coaching & Leadership Institute​

Liderin Yolculuğu: Hızlı Değişim Çağında İşveren Markası, İK Süreçleri ve Lider Gelişimi

Eğitimin Amacı:

Her şey hızla değişiyor. Dönüşüme çevik şekilde eşlik ederek fark yaratan şirketler var olmaya ve büyümeye devam ediyor. Bu yolculukta şirketlerin en değerli varlığı kuşkusuz İNSAN…

İşler gün geçtikçe karmaşıklaşıyor, çoğul beceriler gerektiriyor. Birlikte üretmek her zamankinden daha da önem kazanmış durumda. Kendine, bireye, şirketin bütününe ve topluma katkı sunmak bilinciyle hareket eden liderler gelişiyor ve geliştiriyor.

Biliniyor ki lider ve çalışan arasındaki etkileşimin zayıflığı en önemli kopma nedenleri arasında yer alıyor. Çalışanı proaktif şekilde dinlemeye zaman ayırmayan, ihtiyaçlarını anladığını hissettirmeyen,  çözüm üretmeye eşlik etmeyen, gelişim ortamı sunmayı önceliklendirmeyen, hedef ve sonuçta ortaklık vaat edemeyen, takdir etmeyen, etkin geri bildirim vermeyen lider çalışanı besleyemediğinden işten kopmasına ve ayrılmasına yol açabiliyor.

İşin özü; insan odaklı lider fark yaratmaya devam ediyor, özgünleşiyor,  en gerçek haliyle güven ortamı oluşturuyor, gelişiyor ve geliştiriyor.

Bu eğitimle geleceğe yön veren iş liderlerine İK vizyonuyla hareket etme esnekliği kazandırmayı hedefliyoruz. “İş”e bugünden yarına bakarak başlayacağız. Şirketlerin değişen koşullara uyumlanmaları ve dönüşüme öncülük etmeleri için  olmazsa olmaz yetkinlikleri konuşacağız. Geleceği yapılandırırken sürdürülebilirlik ilkesiyle insan yönetimini bütünsel ve pratik açıdan ele alacağız.

Eğitim Kapsamı:

 • yy : Değişen Dünya
 • İşin Geleceği
 • İş’te İnsan
 • Yeni Dünya Yetkinlikleri
 • Hızlı Değişen Dünyada Liderlik Yetkinlikleri
 • İşveren Markası & Çalışan Değer Önermesi & Çalışan Deneyimi Döngüsü
 • İK Süreçleri
  • İK Planlama
  • Seçim Süreci
  • İşe Alım & Onboarding
  • Kariyer & Performans ve Potansiyel Yönetimi
  • Sürekli Öğrenme & Gelişim
  • Tutundurma & Bağlılık
  • Ayrılma Süreci & Offboarding
  • Eski Çalışanlarla Etkileşim
 • Liderin Yol Haritası : Öz Değerlendirme, Farkındalık ve Aksiyona Yönelik Hareket Planı Oluşturmak

Kimler İçin:

Bu eğitim, insana liderlik etmekte olan üst ve orta seviyedeki tüm yöneticilere ve potansiyel yönetici adaylarına yöneliktir.

Eğitim Süresi ve Yöntemi:

Eğitim süresi 2 gündür. Butik özellikte olup özelleştirilebilir : Şirket strateji ve öncelikleri paralelinde içerik yeniden yapılandırılabilir. Oturumlar interaktif şekilde, deneyim bazlı gerçekleştirilecektir. Örnek olaylarla zenginleştirilerek Şirketin talep etmesi halinde envanter uygulamalarıyla katılımcılarda içgörü oluşturulması desteklenebilecektir. Eğitim katılımcıların öğrenilen becerileri pratiğe dökmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.