Month: Temmuz 2022

Ay: Temmuz 2022

Gelecek Neden Koçlukta?

COVID-19 ve değişen iş gücü dinamikleri çalışma, düşünme ve davranma şeklimizi tamamen değiştirdi. Çalışan iş hacmi her zamankinden daha yüksek ve artmaya devam ediyor. Çalışanlar, işverenlerinden büyüme ve gelişme fırsatları beklemekte ve WFH ve Hibrit çalışma modelleri gibi daha esnek çalışma düzenlemeleri için baskı yapmaktadır. Aynı zamanda birçok birey zihinsel ve fiziksel sağlıklarıyla mücadele etmekte ve amaçlarını ve anlamlarını bulmak için dışarıdan yardım aramaktadır.

Koçluk burada devreye giriyor. Daha önce bir lüks olarak görülen koçluk, artık işletmeler arasında çalışan iş hacmi ile mücadele etmek için bir zorunluluk olarak görülüyor. Sadece bu da değil, aynı zamanda zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarından mustarip birçok kişi de tutkularını keşfetmek ve tatmin edici bir hayat yaşamak için koçluk arıyor.

Bu faktörler nedeniyle, koçluğa olan talep her zamankinden daha fazla ve hala dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olmaya devam ediyor (Willis, 2021)! ICF web sitesine göre, koçluk sektörünün değeri yaklaşık 15 milyar ABD dolarıydı (Willis, 2021). Uzmanlar, bu sayının 2022 yılına kadar 20 milyar ABD dolarına yükseleceğini tahmin ediyor, bu da üç yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık %7’lik bir artış anlamına geliyor (Willis, 2021)!

Buna ek olarak, LinkedIn gibi sürekli büyüyen ağ oluşturma fırsatları, koçlara uzmanlıklarını ve sertifikalarını sergilemeleri ve müşterilerle bağlantı kurmaları için güçlü bir platform sağlar.

FLOW Coaching Institute, aynı şeyi yapmanızı sağlar. Programınızın sonunda, sosyal medya platformlarınızda sergilemeniz için FLOW’un ICF tarafından tanınan sertifikasının yanı sıra rozetler alırsınız.

Bireylere veya işletmelere yardımcı olmak için koç olmak istiyorsanız, kaydolmak için bu bağlantıya tıklayın!

Koçluk Nedir?

Koçluk, fikirlerin keşfi ve gizli ve objektif, düşündürücü bir ortakla otantik diyalog yoluyla kişisel, profesyonel veya kurumsal hedeflerinize odaklanmak ve ilerlemek için eşsiz bir fırsattır. Amaç, izlenebilir ve ölçülebilir sonuçlar üretmektir.

Koçun desteği ve teşviki ile birey cevapları kendi içinde bulur. Koçluk, onlara öğretmek yerine öğrenmelerine yardımcı olmaktır.

Koçluğun Faydaları

Kaynak: ICF Web Sitesi (2012)

Profesyonel koçluğun birçok ilişkili faydası vardır. Koçluk ilişkisini deneyimleyen bireyler, kişisel zorluklar ve fırsatlar hakkında yeni bakış açıları kazanabilir, karar verme sürecindeki akıl yürütme becerileri geliştirilebilir, daha fazla kişilerarası etkililik elde edebilir ve sorumlulukları yerine getirirken artan bir özgüvene sahip olabilirler. Kararlılık ve kişisel verimliliği artırma iradesine bağlılık derecesiyle tutarlı olarak, artan üretkenlik, yaşamdan memnuniyet ve kişisel hedeflere ulaşma konusunda kayda değer sonuçlar elde ederler.

2009 IFC Küresel Koçluk Çalışmalarına göre, iş amaçlı profesyonel koçluk hizmetlerinden yararlanan şirketler, ortalama ilk yatırımlarını (yatırım getirisi) yedi kat artırdı. Kişisel koçluk alan kişiler, bu getirinin 3,44 kat olduğunu belirtmişlerdir.

ICF(uluslararası koçluk federasyonu) Koçluk Tanımı

ICF, koçluğu danışanlara kişisel ve mesleki potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları için ilham veren düşündürücü, yaratıcı ortaklık süreci olarak tanımlar.

FLOW Koçluk, Şu Alanlardaki Bireyleri Desteklemektedir:

Akışı sağlamak

Verimli, ulaşılabilir ve anlamlı hedefler koymak

Bireylerin kendileri için daha anlamlı bir gelecek tasarlamalarına destek olmak

Kendisini dışardan ve objektif bir bakış açısıyla algılama kapasitesini geliştirmek

Mevcut durum ve gerçekliğin bütüncül bir yaklaşımını kullanan bir analiz

Kişinin sorunlarla daha yaratıcı bir şekilde başa çıkma kapasitesini geliştirmek

Kişinin yaratıcı kapasitesini geliştirerek alternatif düşünme becerilerini geliştirmek

Sorgulayarak daha geniş bir perspektiften bakabilme kapasitesi

Daha önce düşünmedikleri cevapların farkına varmak

İstenilen eylemlerin tasarlanması

Anlamlı sonuçlar elde etme

Arabulucu olmak, katkıda bulunmak sadece kişiye değil, çevresine ve yeni davranışlardan etkilenebilecek diğer kişilere de yararlıdır