Koçluk Felsefemiz

Flow Coaching & Leadership Institute​

Koçluk Felsefemiz

Hayatımızı hem bilincimizle hem de bilinçaltımızla, biz kurarız. Hedeflerimizi, hayallerimizi, korkularımızı, davranışlarımızı ve bunun gibi pek çok şeyi yaratırız. Flow Koçluk Okulu felsefesi; hayatı, bütünsel bir bakış açısıyla, devamlılık içerisindeki bir yaratıcı süreç olarak görür. Dolayısıyla hayata, danışanın perspektifinden bakar ve bu doğrultuda danışanın yaratıcılığına destek sağlar.

Bu bakışın temelleri, antik Yunanca’daki POIESIS kavramında yatar: *“Poiesis, etimolojik olarak eski Yunanca’da “yapmak” anlamına gelen ποιέω teriminden kökünü alır. Heidegger, bu terimi en geniş anlamıyla ele alarak bundan “meydana getirmek” olarak bahseder ve çiçeğin açmasını, kelebeğin kozadan çıkmasını ya da karlar eridiğinde şelalelerin çağlamasını ‘Poiesis’ ile açıklar. Son iki benzetme Heidegger’in eşik durumuna verdiği örneğin de altını çizer: Bir şeyin olduğu halden çıkıp başka bir şeye dönüşmesindeki coşku anı.”

Kapsamlı bilgi almak
ister misiniz?

Lütfen aklınıza takılanları sormak veya programlarımıza katılmak için iletişim bilgilerinizi gönderin.

Koçluk Okulu

Pozitif ve Sürdürülebilir Sonuçlar İçin Flow Koçluk

Mentorluk Okulu

Flow Coaching & Leadership Institute

Liderlik Okulu

Yönetimin ABC’si ve Liderlik Sanatı

Birebir Koçluk

Yöneticiler için Birebir Koçluk