Koçluk, fikirlerin keşfi ve gizli ve objektif, düşündürücü bir ortakla otantik diyalog yoluyla kişisel, profesyonel veya kurumsal hedeflerinize odaklanmak ve ilerlemek için eşsiz bir fırsattır. Amaç, izlenebilir ve ölçülebilir sonuçlar üretmektir.

Koçun desteği ve teşviki ile birey cevapları kendi içinde bulur. Koçluk, onlara öğretmek yerine öğrenmelerine yardımcı olmaktır.

Koçluğun Faydaları

Kaynak: ICF Web Sitesi (2012)

Profesyonel koçluğun birçok ilişkili faydası vardır. Koçluk ilişkisini deneyimleyen bireyler, kişisel zorluklar ve fırsatlar hakkında yeni bakış açıları kazanabilir, karar verme sürecindeki akıl yürütme becerileri geliştirilebilir, daha fazla kişilerarası etkililik elde edebilir ve sorumlulukları yerine getirirken artan bir özgüvene sahip olabilirler. Kararlılık ve kişisel verimliliği artırma iradesine bağlılık derecesiyle tutarlı olarak, artan üretkenlik, yaşamdan memnuniyet ve kişisel hedeflere ulaşma konusunda kayda değer sonuçlar elde ederler.

2009 IFC Küresel Koçluk Çalışmalarına göre, iş amaçlı profesyonel koçluk hizmetlerinden yararlanan şirketler, ortalama ilk yatırımlarını (yatırım getirisi) yedi kat artırdı. Kişisel koçluk alan kişiler, bu getirinin 3,44 kat olduğunu belirtmişlerdir.

ICF(uluslararası koçluk federasyonu) Koçluk Tanımı

ICF, koçluğu danışanlara kişisel ve mesleki potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları için ilham veren düşündürücü, yaratıcı ortaklık süreci olarak tanımlar.

FLOW Koçluk, Şu Alanlardaki Bireyleri Desteklemektedir:

Akışı sağlamak

Verimli, ulaşılabilir ve anlamlı hedefler koymak

Bireylerin kendileri için daha anlamlı bir gelecek tasarlamalarına destek olmak

Kendisini dışardan ve objektif bir bakış açısıyla algılama kapasitesini geliştirmek

Mevcut durum ve gerçekliğin bütüncül bir yaklaşımını kullanan bir analiz

Kişinin sorunlarla daha yaratıcı bir şekilde başa çıkma kapasitesini geliştirmek

Kişinin yaratıcı kapasitesini geliştirerek alternatif düşünme becerilerini geliştirmek

Sorgulayarak daha geniş bir perspektiften bakabilme kapasitesi

Daha önce düşünmedikleri cevapların farkına varmak

İstenilen eylemlerin tasarlanması

Anlamlı sonuçlar elde etme

Arabulucu olmak, katkıda bulunmak sadece kişiye değil, çevresine ve yeni davranışlardan etkilenebilecek diğer kişilere de yararlıdır