Flow Coaching & Leadership Institute​

Yeni Nesil Sermaye: Pozitif Psikolojik Sermaye

Eğitimin Amacı:

Bu eğitim, organizasyonların günümüz hızla değişen iş dünyasında başarılı olabilmek adına odaklanmaları gereken önemli bir konuya ışık tutuyor. Amacımız, katılımcıları pozitif psikolojik sermayenin (PsyCap) gücü ve etkisi konusunda bilgilendirmek ve bu kavramı iş yaşamlarına nasıl entegre edebileceklerini anlatmaktır.

Pozitif psikoloji, geleneksel yaklaşımlardan farklı olarak, çalışanların güçlü yönlerine odaklanarak organizasyonlara rekabet avantajı kazandırmayı amaçlar. Bu eğitim, katılımcılara pozitif psikolojik sermayenin nasıl geliştirilebileceği, iş performansını nasıl artırabileceği ve daha tatmin edici bir çalışma deneyimi nasıl oluşturulabileceği konularında rehberlik edecektir.

Bu eğitim sayesinde katılımcılar, iş dünyasının değişen koşullarına adapte olma ve başarı elde etme becerisini pozitif psikolojik sermayeyi etkin bir şekilde kullanarak kazanacaklardır.

Eğitim Kapsamı:

 • Pozitif Psikolojik Sermaye Kavramına Giriş
 • Pozitif Psikolojik Sermayenin 4 Boyutu
 • Özyeterlilik
 • Umut
 • İyimserlik
 • Psikolojik Dayanıklılık (Resilience)
 • Özyeterlilik ve Bileşenleri
 • Umut ve Formülü
 • İyimserliğin Karakteri
 • Psikolojik Dayanıklılık
  • Sağlamlık
  • Dayanıklılık
  • Esneklik
 • Pozitif Psikolojik Sermayenin Oluşturulması ve Sürdürülebilirliği

Kimler İçin:

Bu eğitim, liderlik rolünde olan veya liderlik potansiyeli taşıyan yöneticiler, proje liderleri, girişimciler ve bireysel kapasitesini geliştirmek isteyen herkes için uygundur. Ayrıca, organizasyonlarında değişimi etkili bir şekilde yönetmek isteyen ekip üyeleri de büyük fayda sağlayacaktır.

Eğitim Süresi ve Yöntemi:

Eğitim toplamda 1 gün sürecek olup interaktif oturumlar, grup çalışmaları gibi etkileşimli yöntemlerle işlenecektir. Eğitim, katılımcıların öğrenilen becerileri hemen pratiğe dökmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Uzman eğitmenlerimiz, konuyla ilgili zengin deneyimleri ve gerçek dünya örnekleri ile eğitimi zenginleştirecektir.