Flow Coaching & Leadership Institute​

Değişen iş dünyasında başarılı olmanın temel yollarından biri, stratejik düşünme ve etkili yönetim yaklaşımlarını benimsemektir. Bu eğitim, katılımcıları yönetimde stratejik bakış açısı geliştirmeye, analiz etmeye ve uygulamaya teşvik ederek işlerini daha etkili bir şekilde yönlendirmelerini amaçlamaktadır.

Eğitimin Amacı:

Bu eğitim, katılımcıların iş stratejilerini oluşturmak, yönetmek ve değerlendirmek için gerekli temel bilgi ve becerileri kazanmalarını hedefler. Katılımcılar, stratejik analiz araçlarını anlama, organizasyonel hedefleri belirleme, performans göstergelerini yönetme ve yönetim kararlarını stratejik hedeflere uygun şekilde alabilme yeteneklerini geliştireceklerdir.

Eğitim Kapsamı:

 • Strateji Kavramı ve Temelleri
 • Stratejik Yönetim Evrimi ve Gelişimi
 • Stratejik Planlama ve Uygulama
 • Liderlik ve Örgütsel Kültürün Stratejiye Etkisi
 • Stratejik Analiz Araçları ve Uygulamaları
 • Vizyon, Misyon ve Değerlerin Oluşturulması
 • Stratejik Seçenekler ve Temel Strateji Kategorileri
 • Performans Göstergeleri ve İşletme Bütçesi Oluşturma
 • Stratejik Kontrol ve İyileştirme Süreçleri

Kimler Katılmalı:

 • Üst düzey yöneticiler ve liderler
 • Orta kademe yöneticiler ve ekip liderleri
 • İşletme sahipleri ve girişimciler
 • Stratejik planlama ve yönetimle ilgilenen profesyoneller

Eğitim Süresi ve Yöntemi:

Eğitim toplam [Belirlenecek] gün sürecektir. İnteraktif oturumlar, grup çalışmaları, vaka analizleri ve rol oyunları gibi çeşitli öğrenme yöntemleri kullanılacaktır. Katılımcılar, teorik bilgiyi gerçek dünya senaryolarıyla ilişkilendirerek pratiğe dökecek ve etkili stratejik yönetim yaklaşımlarını öğreneceklerdir.