Flow Coaching & Leadership Institute​

Sürdürülebilir Motivasyonun Anahtarı: Mutluluğa Giden Yolda İlham Bulmak

Motivasyon, en kısa tanımıyla, bireyi belli bir amaca yönelik olarak harekete geçiren güçtür. Bu güç bizi harekete geçirebilir, belli bir davranışa yönlendirebilir veya belli davranışları sürdürmemizi sağlayabilir.

Optimal motivasyonla çalışanlar, diğer çalışanlara göre,  işleriyle 3 kat daha tatmin olurken, 3 kat daha yaratıcı ve 10 kat daha bağlı ve aidiyet sahibidirler. Performans, bağlılık ve aidiyetin oluşmasında da katılımın anahtarı, bir çalışanın işyerindeki motivasyonudur.

İş ve özel yaşamda, sonuçları etkileyen, kişilerin motivasyonlarının kalitesidir. Lider ve yöneticilerini organizasyondaki motivasyonun doğasını ve insanlarının optimal motivasyona geçmelerine nasıl yardım edeceklerini anlamaları, çalışanlarının motivasyonlarını yönetme becerilerini öğrenmeleri  kadar, hem kendilerinin hem de tüm çalışanların kendi kendilerine liderlik de yapabilmeleri, kendi  motivasyonlarını nasıl değiştireceklerini öğrenmeleri de son derece önemlidir. Ancak böylelikle, yüksek performansın sürdürdüğü ve geliştiği bir çalışma ortamı yaratılır.

Eğitimin Amacı:

Bu eğitim programında, kişinin kendi motivasyonunu yönetmesi ve sürdürebilir kılması adına becerilerin kazandırılması, hedeflerine ulaşmaları doğrultusunda nasıl motive olabileceği ve ilham kaynağını bulabileceği, iç engel bloklarının keşfetmesi ve basarıya giden yolda bilinçsiz olarak oluşturulan bu blokların kaldırma yollarını öğrenmesi sağlanması hedeflenmektedir.

Eğitim Kapsamı:

  • Motivasyon Nedir?
  • Hedef- Başarı- Motivasyon Bağı
  • Mutluluk & Motivasyon İlişkisi
  • Motivasyonun Sürdürülebilirliği

Kimler İçin:

Bu eğitim, liderlik rolünde olan veya liderlik potansiyeli taşıyan yöneticiler, proje liderleri, girişimciler ve liderlik becerilerini geliştirmek isteyen herkes için uygundur. Ayrıca, organizasyonlarında değişimi etkili bir şekilde yönetmek isteyen ekip üyeleri de büyük fayda sağlayacaktır.

Eğitim Süresi ve Yöntemi:

Eğitim toplamda 1 gün sürecek olup interaktif oturumlar, grup çalışmaları ve rol oyunları gibi etkileşimli yöntemlerle işlenecektir. Eğitim, katılımcıların öğrenilen becerileri hemen pratiğe dökmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Uzman eğitmenlerimiz, konuyla ilgili zengin deneyimleri ve gerçek dünya örnekleri ile eğitimi zenginleştirecektir.