Flow Coaching & Leadership Institute​

Değerlerin Renkleriyle Yolculuk: Psikolojik Farkındalık ve Etkili

Günlük Yaşamımızda sağ elimizi veya sol elimizi kullanmamız gibi her ikisi ile de yazı yazabilmemize rağmen tercih ettiğimiz elimizdir doğal ve yetkin olan. Tercih etmediğimiz elimizle yazı yazmaya çalışsak acemilik hissi yaşarız, peki tercih ettiğimiz elimizle yazdığımızda ne olur? Kendimizi canlı anlaşılır rahat hissettiğimiz en iyi durumumuzdur kendimizi tanıyarak kendimizde olduğumuz an.

Eğitimin Amacı:

Bu eğitim programı, katılımcıların içsel bir süreç olan kendini tanıma (self-knowledge) yönünde kişisel özelliklerini, duygularını kişisel değerlerini tanıması ile davranışlarını şekillendirerek çevreleriyle olan iletişimlerinde bir denge ve uyum oluşturmalarını hedeflenmektedir. Bu şekilde katılımcıların kendilerini tanıyarak kendileri olarak başkaları ile pozitif yönde etkileşim kurmaları amaçlanmaktadır.

Eğitim Kapsamı:

  • Kendini tanıma prosesleri
  • Renklerin enerjisi
  • TA Ego Durumları
  • Duygularını fark edebilmek
  • Kendi değerlerini tanımlamak
  • Stratejilerin tanımlanması

Kimler İçin:

Bu eğitim, giriş seviyesinden başlayarak her seviyedeki çalışan grupları için uygun olup liderlik rolünün başında olanlar için yönetsel becerilerini geliştirmeye temel oluşturacağı için idealdir.

Eğitim Süresi ve Yöntemi:

Eğitim toplamda 2,5 gün sürecek olup bunun 2 günü eğitim yarım günü aksiyon öğrenme geri bildirimi şeklinde olacaktır. 2 günlük eğitim interaktif oturumlar, grup çalışmaları, vaka analizleri ve rol oyunları gibi etkileşimli yöntemlerle işlenecektir.

Aksiyon öğrenme geri bildirimi ise katılımcılar tarafından yapılacak olup, öğrenilen becerileri aksiyon öğrenme ödevleri ile pratiğe dökmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.