Flow Coaching & Leadership Institute​

AkışTA Kendini Keşfet: İçsel Potansiyelin İle Zirveye Ulaş- Akış’ta Transaksiyonel Analiz Uygulamaları

Eğitimin Amacı:

Günümüzün rekabetçi iş dünyasında, hem bireysel başarı hem de takım performansı, kritik öneme sahiptir. Bu eğitim, Transaksiyonel Analiz (TA)  ve Akış Teorisi’nin güçlü yaklaşımlarını birleştirerek, iş hayatınızdaki performansınızı en üst seviyeye taşımanıza yardımcı olmayı hedeflemektedir. İletişimde ustalaşmanız, akış durumunu yakalamanız ve liderlik becerilerinizi geliştirmeniz için gerekli araçları sunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, TA’nın hem kişisel bazlı  hem de organizasyon içinde sağladığı faydalara da ışık tutarak daha etkili iş sonuçlarına nasıl ulaşabileceğinizi göstereceğiz. Ayrıca, TA ile kişiler kendilerini daha iyi anlayarak ve kariyerlerini daha etkili bir şekilde yönlendirme becerisine sahip olacaklardır.

Eğitim Kapsamı:

Amerikalı psikiyatrist ve psikoanalist Eric Berne’nin geliştirmiş olduğu Transaksiyonel Analiz (TA) Kuram’ı , kişilerin etkili iletişim, anlayış ve ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olan güçlü bir araçtır. Katılımcılar, TA sayesinde ilişki yönetimi, daha sağlıklı işbirliği ve daha iyi liderlik becerileri kazanacaklardır. Akış kavramı da psikoloji alanında Mihaly Csikszentmihalyi tarafından geliştirilen bir kuram olup, bir kişinin belirli bir etkinlik veya görev sırasında yoğun bir konsantrasyon ve zevk hissettiği durumu anlatır.

TA  ve Akış Kuramları’nın aktarımı ve uygulamaları ile  elde ettikleri kazanımlar sonrasında katılımcılar,  ideal ego durumlarını anlayıp ve   kendi akış hallerini keşfederek öğrendikleri prensipleri hayatlarına entegre edebilecek ve böylece, hem kişisel tatmin hem de profesyonel başarılar sağlayabileceklerdir.

  • Transaksiyonel Analiz ve Akış Teorisi’nin Temelleri: Ego durumları, iletişim modelleri ve akışın anlamı.
  • İş Performansınızı Akışla Yükseltme Stratejileri: Verimlilik ve iş tatmini arasındaki ilişki, akışı iş süreçlerinize entegre etme.
  • Liderlikte Transaksiyonel Analiz ve Akışın Rolü: Liderlikte etkili iletişim, takım akışını destekleme stratejileri.
  • Gerçek Hayat Senaryoları ve Rol Oyunları: İş yaşamından örneklerle uygulama, rol oyunları ile öğrenmeyi pekiştirme.
  • Kişisel Gelişim ve Eylem Planları Oluşturma: İş yaşamınıza yönelik stratejiler geliştirme.

Kimler İçin:

Bu Eğitim, farklı kademelerdeki çalışanlara, yöneticilere ve liderlere Transaksiyonel Analiz ve Akış Teorisinin iş performansı, iletişim ve işbirliği üzerindeki etkilerini anlamalarında yardımcı olacaktır.

Çalışanlar, kendi iş performanslarını artırmak, daha iyi iletişim kurmak ve işbirliği içinde daha verimli çalışmak isteyenler için bu eğitimden faydalanabilirler. Yöneticiler ve liderler ise ekipleriyle daha etkili iletişim kurma, işbirliği uyumunu sağlama ve performansı artırma konusunda daha bilinçli bir yaklaşım geliştirmek isteyebilirler.

Aynı zamanda, organizasyonların insan kaynakları departmanları da bu eğitimi organizasyon içindeki işbirliği, iletişim ve performans geliştirme stratejilerini desteklemek amacıyla kullanabilirler. Böylece, hem bireysel çalışanların hem de tüm organizasyonun daha iyi bir işbirliği kültürü ve verimlilik düzeyi geliştirmesine katkı sağlanabilir.

Eğitim Süresi ve Yöntemi:

Eğitim, toplamda 2 gün sürecek olup interaktif bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir. Katılımcıların aktif katılımıyla işlenecek eğitimde, örnek senaryolar, rol oyunları, grup çalışmaları ve tartışmalar gibi etkileşimli metotlar kullanılacaktır. Uzman eğitmenlerimiz, konuyla ilgili  zengin deneyimlerini ve yaşanmış vakalarını eğitim içeriğinde aktararak,   katılımcılarımızın iş yaşamlarında yeni bir vizyonla daha üst seviyelere çıkmalarını sağlayacaklardır.