Flow Coaching & Leadership Institute​

Banka Kredileriyle Büyümenin Anahtarı: Finansal İstikrar ve Etkin Kredi Yönetimi

Hızla değişen dünya dinamikleri ve iş modelleri ile birlikte doğru finansman kaynaklarına ulaşmanın önemi artıyor. Bu nedenle önemli bir finansman kaynağı olan banka kredilerini doğru anlamak,  değerlendirmek  ve yönetmek şirketlere değişen dünyaya daha hızlı adapte olmalarında yardımcı olacaktır.

Eğitimin Amacı : Bu eğitim şirketlerin büyüme hedeflerine ve faaliyetlerine uygun finansman yöntemlerini tespit etmelerine ve bankalar ile olan kredi  ilişkilerini etkin bir şekilde yönetmelerine katkı sunmayı amaçlamaktadır.  Katılımcılar kredi türleri, kredi değerlendirme süreci ve finansal analiz konularında daha detaylı bilgi sahibi olarak kredi kullanımı ve yönetiminde yeni bakış açıları elde edecektir.

Eğitimin Kapsamı :

  • Kredinin tanımı, unsurları
  • Firmaların krediye ihtiyaç duyma nedenleri
  • Kredinin 5K’si
  • Ticari / Kurumsal kredilerin türleri (nitelik, teminat, vade ve kaynaklar yönünden)
  • Finansman fonksiyonlarının etkin bir şekilde yerine getirilmesinde kredi seçiminin önemi
  • Kredi değerlendirme süreci ve limit tesisi
  • Finansal analiz (finansal oranlar, mali tablo analizi, nakit akış tabloları)
  • Kredi kullanımı ve yönetiminde önemli unsurlar

Kimler için:

Bu eğitim şirketlerin finans, hazine departmanlarında çalışan yönetici ve uzmanlara yönelik olarak tasarlanmıştır.

Eğitim Süresi ve Yöntemi : 

Eğitim toplamda 2 gün sürecek olup, vaka ve grup çalışmaları ile birlikte ilerleyecektir.