Flow Coaching & Leadership Institute​

Değişen iş dünyasında başarının anahtarı, güçlü ve uyumlu ekiplerin oluşturulması ve yönetilmesindedir. “Ortak Hedef Koşan Ekipler: Ekipte BEN’den BİZ’e” eğitimi, katılımcılara etkili ekip yönetimi ve işbirliği becerilerini kazandırmayı amaçlar.

Eğitimin Amacı:

Bu eğitimin temel amacı, katılımcıların ekipleri etkin bir şekilde yönetme, üyeler arasında işbirliği ve iletişimi artırma ve ortak hedeflere odaklanma yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Eğitim Kapsamı:

Eğitim süresince işlenecek başlıca konular şunlardır:

  • Ekip Dinamikleri ve Çeşitliliğin Yönetimi
  • Ekip Üyeleri Arasında İşbirliğini Güçlendirme
  • Ortak Hedeflerin Belirlenmesi ve Yönetilmesi
  • Ekip İçi İletişim ve Geri Bildirim
  • Karşılıklı Güven ve Saygının Ekip Performansına Etkisi
  • Problem Çözme ve Karar Alma Süreçleri
  • Yaratıcı ve Yenilikçi Çözümler Üretme
  • Liderlik ve Rol Dağılımının Ekip Üzerindeki Rolü
  • Ekip Motivasyonunu Artırma Stratejileri

Kimler Katılmalı?

Bu eğitim, yöneticilerden, liderlerden ve ekip üyelerinden oluşan herkes için faydalıdır. Ekip içi işbirliğini geliştirmek, verimliliği artırmak ve ortak hedeflere ulaşmak isteyenler için tasarlanmıştır.

Eğitim Süresi ve Yöntemi:

Eğitim toplamda 2 gün sürecek ve interaktif oturumlar, grup çalışmaları, senaryo analizleri ve rol oyunları gibi etkileşimli yöntemlerle desteklenecektir. Katılımcıların aktif katılımı ve pratik uygulamalarla konuları daha iyi anlamaları sağlanacaktır.