Flow Coaching & Leadership Institute​

VUCA’da Liderlik: Değişimin Dalgalarında Yol Almak

Değişimin hızı ve karmaşıklığı günümüz iş dünyasını etkisi altına alıyor. Liderlerin, bu belirsizlik dolu ortamda başarılı olabilmek için donanımlı olmaları ve etkili bir şekilde yönlendirebilmeleri gerekiyor. “VUCA’da Liderlik: Değişimin Dalgalarında Yol Almak” eğitimi, liderlere bu zorlu dönemde nasıl etkin bir şekilde yol alacaklarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimin Amacı:

Bu eğitim, katılımcılara VUCA dünyasının özelliklerini anlama, hızlı değişimleri yönetme, belirsizlikleri fırsata çevirme ve ekip üyelerini motive etme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, liderlik rollerini daha etkili bir şekilde yerine getirebilmek için gerekli stratejileri öğrenecekler.

Eğitim Kapsamı:

  • Hızlı değişim ve etkileri
  • Eski ve yeni dünya dinamikleri
  • VUCA (Belirsizlik, Karmaşıklık, Belirsizlik ve Çelişki) kavramı
  • Yeni dünyada trendler ve etkileri
  • Risk ve kriz yönetimi unsurları
  • Yüksek belirsizlik ortamında risk yönetimi
  • Liderlik rolü ve önemi kriz anlarında
  • VUCA’da denge kurmak ve TAO felsefesi
  • Ekip mimarisi ve iç uyumun sağlanması
  • AKIŞ (FLOW) kavramı ve VUCA ortamında sürdürülebilirlik

Kimler İçin:

Bu eğitim, üst düzey yöneticilerden proje liderlerine, girişimcilerden insan kaynakları uzmanlarına kadar geniş bir yelpazedeki liderler için tasarlanmıştır. İş dünyasında etkili liderlik becerilerine sahip olmak isteyen herkes için faydalıdır.

Eğitim Süresi ve Yöntemi:

Eğitim toplamda 2 gün sürecek olup interaktif oturumlar, grup çalışmaları, vaka analizleri ve rol oyunları gibi çeşitli öğrenme yöntemleri kullanılacaktır. Katılımcılar, eğitim boyunca hem teorik bilgileri öğrenecek hem de pratik beceriler kazanacaklardır.

Bu eğitimle, liderlerin değişen dünyada etkin bir şekilde yol alabilmeleri ve VUCA ortamının getirdiği zorlukları fırsata çevirebilmeleri için gereken bilgi ve becerilere sahip olmalarını