Flow Coaching & Leadership Institute​

Değişimin hız kazandığı günümüz iş dünyasında, liderlerin başarılı bir şekilde yönetim yapabilmeleri ve ekibin potansiyelini en üst düzeye çıkarabilmeleri için yeni yaklaşımlar ve beceriler gerekmektedir. “Koçvari Liderlik: Değişimde Etkili Yolculuk” eğitimi, liderlere koçluk ve liderlik ilkelerini bir araya getirerek, değişimin dalgalarında etkili bir şekilde yol almayı hedeflemektedir.

Eğitimin Amacı:

Bu eğitimin amacı, liderlere koçluk yaklaşımlarını kullanarak değişimi yönetme, ekibin performansını artırma ve sürdürülebilir bir liderlik tarzını geliştirme becerilerini kazandırmaktır. Katılımcılar, koçluk ve liderlik ilkelerini birleştirerek, değişim süreçlerini daha etkili bir şekilde yönlendirebileceklerdir.

Eğitim Kapsamı:

  • Değişimin hız kazandığı günümüzde liderliğin rolü
  • Koçluk ve liderlik ilişkisi: Benzerlikler ve farklar
  • Koçvari liderlik yaklaşımı: Dengeyi sağlamak ve performansı yönetmek
  • Performans yönetimi ve ekip yönetimi stratejileri
  • Farklı liderlik tarzları ve GROW modeli ile koçluk
  • Etkili iletişim ve güven oluşturma
  • Kalıcı değişim sağlama ve hedef çarkı ile geleceği planlama

Kimler İçin:

Bu eğitim, yönetim pozisyonundaki liderler, yöneticiler ve liderlik rolü üstlenen herkes için tasarlanmıştır. Değişimi yönetme, ekibin performansını artırma ve koçvari liderlik becerilerini geliştirme isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Eğitim Süresi ve Yöntemi:

Eğitim toplam bir gün sürecek olup, interaktif oturumlar, grup çalışmaları, rol oyunları ve pratik uygulamalarla zenginleştirilecektir. Katılımcıların aktif katılımıyla eğitim içeriği deneyimlenerek öğrenilecektir.

Bu eğitim, liderlerin değişimi koçluk yaklaşımlarıyla yönetmelerine ve ekibin performansını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olacak kritik becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.