Flow Coaching & Leadership Institute​

Liderlik Yeniden Tanımlanıyor: Çevik Liderlikle BANI* Dünyasında Lider Olmak*

Çevik liderlik değişken, belirsiz, karmaşık ve anlamlandırması zorluklarla dolu iş ortamında etkili bir şekilde yönlendirme sağlayan bir liderlik yaklaşımıdır. Çevik liderlik, geleneksel liderlik yaklaşımlarının ötesine geçerek, ekipleri motive etmek, işbirliği sağlamak ve hızlıca adapte olmak için özgürlük ve esneklik sunar. Bu yaklaşım, liderlerin öncü bir rol üstlenmelerini ve ekiplerini yaratıcılığa teşvik ederek sürdürülebilir sonuçlar elde etmelerini sağlar.

Çevik liderlik, sadece bir liderin rolünü değil, aynı zamanda ekip üyelerinin de katılımını ve sorumluluğunu içerir. Bu yaklaşım, hızla değişen iş dünyasında başarılı olmak ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmek isteyen organizasyonlar için önemlidir.

Eğitimin Amacı:

 Katılımcılara çevik liderlik prensiplerini anlamaları ve uygulamaları için gerekli bilgi, beceri ve görüşleri sağlayarak, geleneksel liderlik anlayışının ötesine geçen değişken ve karmaşık iş ortamlarında etkili bir şekilde liderlik yapmalarını sağlayacak araçları sunmayı hedefler. Katılımcılar, çevik liderlik ile problemleri çözerek adaptasyonlarını artıracak, etkin ekip yönetimi, inovasyon ve işbirliği konularında becerilerini geliştirerek bireysel ve organizasyonel başarıya katkıda bulunabileceklerdir.

Eğitim Kapsamı:

  • Çevik Liderlik Kavramı ve Kapsamı
  • Çevik Liderliğin Diğer Liderlik Tarzlarından Farkı
  • Çevik Liderlik Yaklaşımları ve Stratejileri
  • Belirsizlik ve Karmaşıklık İçin Stratejiler
  • Değişim Direnci İle Başa Çıkma Stratejileri
  • Bireysel Liderlik Becerilerini Değerlendirme
  • Ekip Gelişimine Liderlik Etme
  • Ekip İçi Empati ve Motivasyon
  • Problem Çözümlerinde İnovatif Yaklaşım

Kimler İçin:

Çevikliği teşvik etmenin değerini gören ve bu dönüşüme katkıda bulunmayı öğrenmek isteyen; buna önce kendilerinden başlayan, daha sonra çalışanlarıyla, ekipleriyle ve organizasyonlarının bütünüyle çevik yolculuğu deneyimlemek isteyen tüm profesyoneller, liderler.

Eğitim Süresi ve Yöntemi:

Eğitim toplamda 2 gün sürecek olup interaktif oturumlar, grup çalışmaları, vaka analizleri ve rol oyunları gibi etkileşimli yöntemlerle işlenecektir. Bunun yanında Çevik Liderlik Ölçeği ile katılımcıların kendilerini veya liderlerini değerlendirme imkânı bulunacaktır. Eğitim, katılımcıların öğrenilen becerileri hemen pratiğe dökmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

 

*BANI: [Brittle (Kırılgan), Anxious (Endişeli), Nonlinear (Doğrusal Olmayan) ve Incomprehensible (Anlaşılamaz)]