1990 yılında İTÜ Matematik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2017 yılında Maltepe Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında Yüksek Lisansını tamamladı. 2018 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme bölümünde Doktoraya başladı.

Lisans eğitimini bitirmesinin ardından IBM firmasının pazarlama ajanslarından Destek Bilgisayar’da AS/400 sistemlerinde yazılımcı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra kurumsal hayatının önemli bir bölümünü geçireceği Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nda çalışmaya başladı. Bu zaman zarfında eğitim sürecinin her kademesinde görev aldı, liderlik yaptı, Bilgisayar Programlama Dilleri, MS Ofis Yazılımları, Yaratıcı Düşünme, Stres Yönetimi, Etkili ve Doğru Konuşma, Zaman ve Toplantı Yönetimi, Sunum Teknikleri, Liderlik eğitimleri verdi, Akademi kurulumu çalışmasında rol aldı, Mesleki Yeterlilik Programını yönetti. En son 2015 yılında Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. Ayrıca, 2008-2010 yılları arasında ağır sanayinin en yoğun hissedildiği bu çelik sektöründe, Erdemir Mühendisler Derneği başkanlığını yürüttü. Ardından TDC bünyesinde, çeşitli sektörlerden firmaların işe alım ve seçme yerleştirme projelerinde Assessor (yetkinlik değerleyici) olarak yer aldı..

Kurumsal hayatın ardından akademik çalışmalarına ağırlık verdi. Özellikle yüksek lisans çalışmaları sırasında personel güçlendirme, örgüte bağlılık ve iş doyumu kavramları üzerine yoğunlaştı. Bu kapsamda deneyimlerini aktarmak ve eğitim oyunları tasarlamak üzere 2018 yılında çalışmaya başladı. Bununla paralel olarak da 2019 yılında “Yönetici Gelişimi İçin Stratejik Oyunlar” adlı kitabın ortak yazarlarından oldu. Doktora çalışmalarında örgüt kültürü, örgütsel çeviklik, örgüt performansı, iş yerinde yalnızlık, işten ayrılma niyeti, psikolojik sermaye, işe yabancılaşma ve örgütsel kronizm kavramları üzerine imalat ve hizmet sektörlerinde araştırmalar yaptı. Sonuçlarını, çeşitli bilimsel dergilerde makale veya akademik kongrelerde tebliğ şeklinde sundu. 2022 yılında yoğunlaştığı örgütsel çeviklik kavramıyla ilgili, uluslararası bir yayın olan IGI-Global’da “Agile Leadership and Organization Performance in the Perspective of VUCA” başlığıyla bir kitap bölümü yazdı. Aynı yıl bir başka odaklandığı alan olan davranışsal finans konusunda, “Davranışsal Finans Eğilimleri ile Bireysel Yatırım Kararları Arasındaki İlişki” başlıklı bir diğer kitap bölümünü yazdı.

Özellikle örgütlerin gelişimi için, çalışanlarının güçlendirilmesine, kararlara daha çok katılımının sağlanmasına ve bunun için iç motivasyonlarının harekete geçirilmesi gerektiğine inanan Sever, bunun en önemli yöntemlerinin başında koçluk çalışmaları olduğunu düşünmektedir.  Bunun için 2018 yılında Flow Uluslararası Koçluk Okulu’nu tamamlayarak FCPC unvanını aldı. 2021 yılında da Praktikum eğitimini tamamladı.

Halen Flow Uluslararası Koçluk Okulu eğitmenlerinden olup, Flow bünyesinde; Zaman Yönetimi, Yaratıcı Zekâ, Takım Çalışması, Etkili Geri Bildirim, Etkili İş Birliği üzerine eğitimler vermektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Bölümü’nde ise Öğretim Görevlisi olarak Davranışsal Finans derslerini vermektedir.

Sever, ayrıca zamanının bir kısmını Bilim Kızı ve İTÜ Mentorluk Programları aracılığıyla üniversite öğrencilerine, bir kısmını ise ve öykü yazmaya ayırmaktadır. Bu çerçevede çeşitli edebiyat dergilerinde yayınlanan öyküleri bulunmaktadır.

Yaş : 50-59


Koçluk Seviyesi: 

 • Eğitimimi tamamladım

ICF Onaylı Eğitimleri

 • Flow Koçluk Okulu Eğitimi (FCPC)
 • Flow Practitioner Eğitimi

Diğer Koçluk Eğitimleri

 • House of Human

Koçluk Deneyimi (Saat) : 0 – 100


Koçluk Alanı:

 • Şirket içi
 • Şirket Dışı

Koçluk Eğitimi Veriyor mu? : Hayır


İletişim Dili :

 • Türkçe
 • İngilizce

Koçluk Verdiği Organizasyon Türleri :

 • Yerel şirketler
 • Aile Şirketleri
 • Sivil Toplum Kuruluşları

Koçluk Verdiği Sektörler :

 • İmalat
 • Hizmet
 • Bilgi Teknolojileri
 • Ana Metal

Ücretsiz Tanışma Oturumu : Evet

Akademik Geçmiş

 • Doktora – İşletme
 • Yüksek Lisans – Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
 • Lisans – Matematik Mühendisliği
 • Lise – İskenderun Anadolu Lisesi 

İş Tecrübesi

 • Flow Coaching Institute – Koç, Eğitmen Haziran,2020-Devam ediyor
 • Kültür Üniversitesi – Öğretim Görevlisi 2022 devam ediyor 
 • TDC Danışmanlık – Yetkinlik Değerleyici  2015-2017 
 • Ereğli Demir ve Çelik Fabrikarı – Müdür 1992-2015
 • IBM Pazarlama Ajansı / Destek Bilgisayar –  Yazılımcı 1991-1992