white_logo

Koçluk Felsefemiz

Flow Coaching & Leadership Institute​

Flow Koçluk Okulu

Koçluk Felsefemiz

Hayatımızı hem bilincimizle hem de bilinçaltımızla, biz kurarız. Hedeflerimizi, hayallerimizi, korkularımızı, davranışlarımızı ve bunun gibi pek çok şeyi yaratırız. Flow Koçluk Okulu felsefesi; hayatı, bütünsel bir bakış açısıyla, devamlılık içerisindeki bir yaratıcı süreç olarak görür. Dolayısıyla hayata, danışanın perspektifinden bakar ve bu doğrultuda danışanın yaratıcılığına destek sağlar.

Bu bakışın temelleri, antik Yunanca’daki POIESIS kavramında yatar: *“Poiesis, etimolojik olarak eski Yunanca’da “yapmak” anlamına gelen ποιέω teriminden kökünü alır. Heidegger, bu terimi en geniş anlamıyla ele alarak bundan “meydana getirmek” olarak bahseder ve çiçeğin açmasını, kelebeğin kozadan çıkmasını ya da karlar eridiğinde şelalelerin çağlamasını ‘Poiesis’ ile açıklar. Son iki benzetme Heidegger’in eşik durumuna verdiği örneğin de altını çizer: Bir şeyin olduğu halden çıkıp başka bir şeye dönüşmesindeki coşku anı.”

Ayrıntılı bilgi ve görüşme planlamak için formu doldurunuz.

💬 Need help?