white_logo

Koçluk Prensiplerimiz

Pozitif ve Sürdürülebilir Sonuçlar İçin Flow Koçluk

Koçluk Okulu

Koçluk Prensiplerimiz

1. Kişi, doğuştan yaratıcıdır. Yaratıcı kapasite, varoluşsaldır.

2. Yaşam, sürekli bir yaratım sürecidir.

3. İnsan, doğası gereği tamdır, bütündür ve kaynaklara sahiptir.

4. Bütün, parçalarının toplamıdır ve tüm parçalar birbiriyle ilişkilidir. Her parça bütünün içindedir ve bütün her parçanın içindedir. Parçalardan birisindeki değişim, sistemin bütününe etki eder.

5. Sistem bakış açısıyla sürdürülebilir sonuçlar için, kişinin hayatına bütüncül yaklaşmak gerekir.

6. Koç, danışanın gündemini takip eder ve her bireyin özgünlüğüne saygı duyar.

7. Her davranış, içinde bulunduğu kontekst içinde değerlendirilmelidir. Davranış kişiye bir şekilde hizmet etmektedir.

8. Her iletişimin anlamı, aldığınız cevaptadır.

9. Başarısızlık diye bir şey yoktur. Geri bildirim vardır.

10. Beden ve aklın bütünlüğü esastır. Birinde gerçekleşen, mutlaka diğerini de etkiler.

11. Ne düşündüğünüz, ne öğrendiğiniz, nasıl anladığınız, hatırladığınız ve hayal ettiğiniz alışkanlıklarınızı, inançlarınızı ve standartlarınızı gösterir. Tüm bunlar ve fazlası, algınızın ve anlamlandırma alışkanlıklarınızın farklı kombinasyonlarıdır.

12. Hafızamız ve hayal gücümüz aynı nörolojik devreleri kullanır. Bu nedenle de düşünme süreçlerimizde her ikisi de eşittir.

13. Beynimiz, anlamak için beş duyuyu kullanır (görme, işitme, dokunma, tatma, koklama) ve çocukluktan itibaren duyusal filtreleme alışkanlıkları geliştirmeye başlarız. Deneyim ve davranış, bu kullandığımız filtre sisteminin fonksiyonudur.

14. Aynı anda hem bilinç, hem bilinçaltı farkındalığı ile çalışabilir ve her ikisiyle de iletişim kurabiliriz.

15. Eğer bir şey bu dünyada mümkünse, benim için de mümkündür. Tek yapmam gereken “nasıl?” olacağını bulmaktır.

Ayrıntılı bilgi ve görüşme planlamak için formu doldurunuz.

💬 Need help?