Profesyonel Koçluk Her Şeyden Önce Bir Gelişim Modelidir! Koçluk sürecinin en temel sonucu, danışanın kısa ve uzun vadeli vizyon ve hedefler oluşturmasıdır. Kişinin bu vizyonu gerçekleştirebilmesi için koç, kişinin verimli ve anlamlı hedefler belirlemesine yardımcı olur. Koçluk sürecinin bir diğer önemli sonucu, kişinin hedeflerini belirleme ve elde etme konusundaki artan bağlılığıdır. Koçun yardımıyla kişi, vizyonunu gerçekleştirmeye ve kendisi için belirlediği hedeflere ulaşmaya daha iyi odaklanabilir. FLOW Koçluk sürecinin temel bileşenleri şunlardır: Vizyon Koç, sürecin sonunda ne istediklerini keşfetmeye ve ifade etmeye teşvik eder. Bazen vizyonu gerçekleştirme süresi, doğası gereği koçluk sürecinden daha uzun olabilir ve başarı kriterlerini belirlerken bunu netleştirmek özellikle önemlidir. Hedefler Her koçluk seansında, vizyona giden yolda koç, danışanı toplantının hedeflerini tanımlaması için cesaretlendirir. Bu çok basit bir soru ile yapılabilir (Bu toplantının en iyi sonucu ne olabilir?), kişi yeterince net değilse, sonucu veya hedefi belirtmek için bir dizi soru da kullanılabilir.) Planlama Belirlenen vizyon ve hedefler doğrultusunda koç, kişinin amacına ulaşması ve istediği sonuca ulaşması için en verimli yolu planlamasına, hedeflerin gerçekçi olmaması veya ulaşılamaz olması durumunda alternatifler ve çözümler üretmesine destek olur. Eylem Adımları Gelişimi sağlamak için bir hamle yapmanız gerekir. Zen ustasının dediği gibi: ''Dua ederken bir adım atın''. Niyetlerimizin karşılık bulması için her seans sonunda harekete geçmek için atılacak adımları belirlemeliyiz. Sonuçlar ve Sürdürülebilir Performans Koçluk bir gelişim modeli olduğu için gelişimin sürece yayılması, gerçekleşmesi için önemlidir. Koç bu konuyu gündeme getirmeli ve danışanın tanımlamış olduğu sürecin hedeflerine olan bağlılığı ve sürdürülebilirliği hakkında düşünmesini sağlamalıdır.