Tag: koçluk

Etiket: koçluk

Olumlu Değişimler İçin Koçluk

Profesyonel Koçluk Her Şeyden Önce Bir Gelişim Modelidir!

Koçluk sürecinin en temel sonucu, danışanın kısa ve uzun vadeli vizyon ve hedefler oluşturmasıdır. Kişinin bu vizyonu gerçekleştirebilmesi için koç, kişinin verimli ve anlamlı hedefler belirlemesine yardımcı olur. Koçluk sürecinin bir diğer önemli sonucu, kişinin hedeflerini belirleme ve elde etme konusundaki artan bağlılığıdır. Koçun yardımıyla kişi, vizyonunu gerçekleştirmeye ve kendisi için belirlediği hedeflere ulaşmaya daha iyi odaklanabilir.

FLOW Koçluk sürecinin temel bileşenleri şunlardır:

Vizyon

Koç, sürecin sonunda ne istediklerini keşfetmeye ve ifade etmeye teşvik eder. Bazen vizyonu gerçekleştirme süresi, doğası gereği koçluk sürecinden daha uzun olabilir ve başarı kriterlerini belirlerken bunu netleştirmek özellikle önemlidir.

Hedefler

Her koçluk seansında, vizyona giden yolda koç, danışanı toplantının hedeflerini tanımlaması için cesaretlendirir. Bu çok basit bir soru ile yapılabilir (Bu toplantının en iyi sonucu ne olabilir?), kişi yeterince net değilse, sonucu veya hedefi belirtmek için bir dizi soru da kullanılabilir.)

Planlama

Belirlenen vizyon ve hedefler doğrultusunda koç, kişinin amacına ulaşması ve istediği sonuca ulaşması için en verimli yolu planlamasına, hedeflerin gerçekçi olmaması veya ulaşılamaz olması durumunda alternatifler ve çözümler üretmesine destek olur.

Eylem Adımları

Gelişimi sağlamak için bir hamle yapmanız gerekir. Zen ustasının dediği gibi: ”Dua ederken bir adım atın”. Niyetlerimizin karşılık bulması için her seans sonunda harekete geçmek için atılacak adımları belirlemeliyiz.

Sonuçlar ve Sürdürülebilir Performans

Koçluk bir gelişim modeli olduğu için gelişimin sürece yayılması, gerçekleşmesi için önemlidir. Koç bu konuyu gündeme getirmeli ve danışanın tanımlamış olduğu sürecin hedeflerine olan bağlılığı ve sürdürülebilirliği hakkında düşünmesini sağlamalıdır.

Dış Olumsuzluklara Karşı Sınırlar Nasıl Belirlenir?

Dünya sorunları (pandemi, savaş, insanlar arasındaki bölünmeler) sizin için bir korku tepkisi yaratıyor mu?

Size şunu söyleyeyim, sürekli olarak sorunlara odaklanmak durumu daha da kötüleştirecek ve sadece savaş, kaç veya donma olmak üzere üç hayatta kalma tepkisi arasında hareket edeceksiniz.

Oralara girmeyelim, çünkü korku tepkisi gerçek potansiyelimizi temsil etmiyor.

Önümüzdeki iki hafta içinde, kendinizi korku tepkisinden korumak ve bu tür bir stresin üzerine çıkmak için psişik enerjinizi disipline etmek için harici dikkat dağıtıcılara sınırlar koyabilirsiniz.

Olumsuzluklara ve olumsuz insanlara hayır demeyi öğrenin

Çatışma, şiddet, krizle ilgili haberleri görüntülemeyi kısıtlayın

Öğrenilmiş iyimserlik alıştırması yapın

Unutmayın, hayat değerlidir. Siz de öylesiniz! Kendimizi ve tüm potansiyelimizi gerçekleştirmek için buradayız. Dışsal olayların sınırlarımıza girmesine izin verirsek, kendimizi ve hayatımızı koruma yeteneğimizi kullanamadığımızı görürüz.

Şu sınırlara sahibiz:

Hayır demek için çok esnek.

Evet demek için çok katı.

Gerektiğinde kendimize hayır demeye ve istediğimizde evet demeye izin verecek kadar esnektir.

Sağlıklı sınırlar, işlevsel olan şeyleri içeri alacak ve bize bir anlam hissi verecek kadar esnek olmalıdır.

Dış olumsuzlukları kontrol etmenize yardımcı olacak sınırlar belirleme ihtiyacı hissederseniz kendinize sorabileceğiniz 7 Koçluk sorusu:

Zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz? Her etkinliğe, kişiye, etkinliğe bir yüzde verin.

Günlük aktivitelerinizi ölçerken ne fark ediyorsunuz?

Bu kalıbı tekrarlamaya devam ederseniz, bir yıl içinde kendinizi nerede bulacaksınız?

Hayatınızda olumlu bir etki yaratacak bir şeyi değiştirebilseydiniz, nereden başlardınız?

Şimdi değiştireceğiniz üç şeyi listeleyin ve bunları yetki eyleminiz olarak adlandırın.

Onlar hakkında günlük tutun ve her hafta her biri üzerinde çalışmaya başlayın.

İlerlemeyi ölçün ve ivmenizi fark edin.